Adatvédelem

Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

A Trader Egyetem elkötelezett minden egyén és szervezet által megosztott személyes adat védelmében. Személyes adatnak tekintünk minden olyan adatot, amit az Adatvédelmi törvény annak nyilvánít.

1. Személyes adatok gyűjtése a weboldal látogatóitól

Annak érdekében, hogy hozzáférést biztosíthassunk az Ön számára az Oldalainkon található bizonyos szolgáltatásokhoz vagy adatokhoz bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Ilyen adatok lehet többek között az Ön neve, postacíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, előfizetői neve vagy képernyőneve, szolgáltatásaink eléréséhez használt jelszava.

Gyűjtjük továbbá (1) a velünk e-mail üzeneteken keresztül kommunikáló, a fórumainkba hozzászólásokat küldő vagy csevegőcsoportjainkba üzeneteket küldő felhasználóink e-mail címeit, valamint (2) a látogatók által a megrendeléseken, regisztrációs űrlapokon, felmérésékben, pályázati jelentkezésekben vagy számunkra küldött egyéb anyagokban megadott információkat.

Továbbá gyűjtjük és automatikusan nyomon követjük (1) oldalaink látogatóinál üzemelő otthoni kiszolgálók tartományneveit, IP-címeit, a kliensszámítógépek típusára, valamint a webböngésző típusára vonatkozó információkat, illetve (2) a látogatók által meglátogatott oldalakra vonatkozó összesített és specifikus információkat.

2. Egyéb információk gyűjtése

A Traderegyetem.hu számos automatikus adatgyűjtési eszközöket és technikákat használ, mint például cookie-k, clickstream (kattintási) adatok, és webes irányjelzők (web beacons).

Cookie-k

Bizonyos oldalainkon a „cookie-k” elnevezésű technológiát alkalmazzuk, hogy látogatóinkat hatékonyabban kiszolgálhassuk, amikor valamilyen terméket vásárolnak az Oldalainkon, további információkat kérnek a vállalatunkról, termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, vagy az Oldalainkon közzétett különböző tevékenységekben vesznek részt. A cookie olyan szövegtöredék, amely bizonyos weboldalak meglátogatásakor kerül elhelyezésre a felhasználó számítógépének merevlemezén.

Ezeket a cookie-kat elhelyezhetjük mi vagy harmadik fél, a céljuk pedig olyan adatokhoz való hozzáférés, mint például a felhasználónév, a kosár tartalma és a látogató által megtekintett oldalak vagy hirdetések. Amikor a látogató újból az Oldalainkra látogat, felismerjük őt az internetes cookie segítségével és ennek megfelelően személyre szabhatjuk a látogatását.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy minden egyes alkalommal értesítést kapjon, amikor egy cookie érkezik a rendszerbe, így lehetősége van eldönteni, hogy fogadja-e vagy sem. A cookie-k nélkül azonban előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni az Oldalaink kínálta összes funkciót. Például, ha kikapcsolja a cookie-kat vagy visszautasítja őket, nem fog tudni az Oldalainkon vásárolni.

Clickstream

Bizonyos oldalaink információkat gyűjthetnek megrendelőink „kattintásairól” (clickstream/kattintási adatok), amikor az Oldalainkra látogatnak. A kattintási adatok tartalmazzák az oldalt, ahonnan a látogató érkezett, a navigációja útvonalát, valamint az Oldalainkon általa meglátogatott területeket. Időnként nyomon követjük ezeket az információkat az Oldalainkon belül és kívül is. Továbbá, időnként előfordulhat, hogy a kattintási adatokat nyomon követjük és azokat összepárosítjuk az Ön által számunkra megadott személyes információkkal, hogy tartalmat és egyéb ajánlatokat, azaz az Ön megrendelői élményét fokozó termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk.

Webes irányjelző

A tőlünk kapott egyes e-mail üzenetek tartalmazhatnak webes irányjelzőket (web beacon). A webes irányjelzők az Oldalainkon elhelyezett kódsorból állnak, amely egy kisméretű grafikus képet szállít egy másik weboldalról vagy külső hirdetésszolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a webes irányjelző nem látható, mivel általában 1×1 képpont méretű és gyakran úgy tervezik, hogy beolvadjon a weboldal hátterébe. A webes irányjelzők lehetővé teszik harmadik felek számára, hogy olyan információkhoz jussanak hozzá, mint például a webes irányjelzőt tartalmazó oldalt letöltő számítógép IP-címe, az oldal URL-címe, amelyen megjelenik a webes irányjelző, mennyi ideig volt megjelenítve a webes irányjelzőt tartalmazó oldal, az oldal megtekintéséhez használt böngésző adatai, valamint a harmadik fél által beállított, cookie-kban tárolt információk. A webes irányjelzőket arra használhatjuk fel, hogy segítségükkel nyomom kövessük a kiküldött e-mail üzeneteinkben található hirdetési szalagcímek hatékonyságát.

3. Személyes adatok használata

Az Oldalainkon keresztül gyűjtött személyes információkat többek között a rendelések teljesítésére és információk kérésére, a traderegyetem.hu termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére, visszajelzési célokra, a felhasználói viselkedés statisztikai elemzésére, termékfejlesztésre és -javításra, tartalomfejlesztésre, valamint arra használjuk fel, hogy értesítsük Önt a soron következő eseményekről és testre szabjuk Oldalaink tartalmát és elrendezését. Az Oldalainkon keresztül gyűjtött neveket, postacímeket, e-mail címeket és telefonszámokat felhasználhatjuk arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel azon termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és soron következő eseményeinkkel kapcsolatban, amelyekről úgy gondoljuk, hogy számot tarthatnak az Ön érdeklődésére.

Az ön által a traderegyetem.hu számára megadott információkat belső célokra is felhasználhatjuk, mint például az Oldalaink kezelése és üzemeltetése, adatanalitikák, valamint a jogi kötelezettségeinknek, alapelveinknek és eljárásainknak való megfelelés biztosítása érdekében.

4. Személyes adatok megosztása

Az Oldalunk látogatóinak a személyes adatait nem osztjuk meg vagy tesszük közzé egyéb módon, kivéve az alábbiakban leírt vagy a jogszabályok által engedélyezett eseteket. A traderegyetem.hu megoszthatja az Ön személyes adatait a traderegyetem.hu üzletcsaládon belül és a mi számunkra vagy nevünkben szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekkel (például hitelkártya vállalatok, pénzintézetek, szállítmányozó vállalatok, tanácsadók, tanácsadó és piackutatási cégek). A szolgáltatóknak és beszállítóknak a tőlünk kapott személyes adatokat bizalmasan kell kezelniük és azokat nem használhatják fel az eredetitől eltérő célra.

Előfordulhat továbbá, hogy közzéteszünk személyes adatokat, amikor saját megítélésünk szerint azt szükségesnek vagy megfelelőnek találjuk valamely csalás, kár, személyi sérülés vagy tulajdonban bekövetkezett kár elkerülése, jogaink vagy mások jogai védelme érdekében, vagy azt alkalmazandó törvények, jogszabályok vagy jogi eljárások írják elő.

A személyes adatok átadásra kerülhetnek olyan üzleti tranzakciók, például egyesülés, felvásárlás, csődeljárás vagy eszközértékesítés során is, amelyben a traderegyetem.hu azon üzletága vagy eszköze érintett, amelyhez az adott információk tartoznak. Ilyen értékesítés vagy átruházás esetén minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a kedvezményezettnél elérjük, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a mi adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően használja.

5. Személyes adatok védelme

Ésszerű adminisztratív, műszaki és fizikai óvintézkedéseket teszünk az Ön által az Oldalainkon megadott személyes adatok elvesztése, azokkal való visszaélés vagy azok jogosulatlan használata, felfedése, módosítása vagy megsemmisítése elkerülése érdekében.

6. Személyes adatok továbbítása más országokba

Amennyiben a helyi törvények és rendeletek azt lehetővé teszik, az általunk az Oldalainkon gyűjtött személyes adatokat más országokba is továbbíthatjuk, ahol mi és szolgáltatóink üzleti tevékenységet végeznek, azonban az adatok ilyen továbbítása csak a fent leírt célokból történik. Amikor az Ön személyes adatait más országokba továbbítjuk, ezeket az adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint védjük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másképpen rendelkeznek.

7. Látogatás nem a traderegyetem.hu weboldalaira

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az Ön által a mi Oldalainkon tett látogatás során gyűjtött adatokra vonatkozik. Oldalainkon lehetnek hivatkozások olyan weboldalakra, amelyek működése független a traderegyetem.hu vállalattól. Az ilyen és egyéb weboldalak szintén tartalmazhatnak hivatkozást a mi Oldalainkra.

A traderegyetem.hu nem tartozik felelősséggel ilyen, nem a traderegyetem.hu által üzemeltetett weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Azt javasoljuk, hogy minden egyes meglátogatott weboldalon olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

8. Országspecifikus követelmények

A traderegyetem.hu egy globális vállalat, amely a világ több részén rendelkezik leányvállalatokkal. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Oldalainkon keresztül gyűjtött információk gyűjtésére, felhasználására és felfedésére vonatkozó globális alapelveinket fogalmazza meg. Előfordulhat, hogy abban az országban, ahol velünk üzleti kapcsolatban áll, vagy ahol az Ön által meglátogatott oldal található/hosztolva van speciális követelményekkel rendelkezik a személyes adatokkal kapcsolatban.

9. Az Ön választási lehetőségei

Ha személyes adatait frissíteni vagy törölni kívánja, ha szeretné letiltani vagy engedélyezni marketinganyagok fogadását tőlünk, akkor preferenciáit megjelölve megteheti azt a vonatkozó Oldalon vagy kapcsolatba is léphet velünk az alábbi címen vagy e-mail címen.

info@traderegyetem.hu

Ahol ezt a lehetőséget törvény írja elő, Ön kérheti, hogy hozzáférhessen az általunk Önről tárolt személyes információkhoz. A jogszabályok által megengedett mértékben előfordulhat, hogy felszámítunk valamilyen ésszerű mértékű díjat a személyes információihoz való hozzáférés biztosításáért, de a hozzáférésre irányuló kérelem után nem számítunk fel díjat.

10. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának joga

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat időnként és előzetes értesítés nélkül módosulhat, hogy tükrözze az online információk kezelésének gyakorlatában bekövetkezett változásokat. A nyilatkozat tetején fel van tüntetve a legutóbbi frissítés dátuma. Javasoljuk, hogy oldalaink meglátogatásakor minden egyes alkalommal látogasson el az Adatvédelmi nyilatkozat oldalra is, így minden változásról értesülhet.

11. Hírlevél

Amennyiben az oldalon megadja E-mail címét, abban az esetben automatikusan jelentkezik hírlevél csatornánkra, melyről leiratkozni az alábbi e-mail címen lehet.

info@traderegyetem.hu

FEL